Nibotantalato

บล็อกพจนานุกรม: Niobotantalato

ความหมายของคำ

niobotantalato เป็นสารเคมีที่เกิดจากการรวมกันขององค์ประกอบ niobium และ tantalus เป็นแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติไฟฟ้านำไฟฟ้าและใช้ในการใช้งานทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “Niobotantalato” มีต้นกำเนิดมาจากทางแยกของชื่อของ Niobium และ Tantalum Chemical Elements ซึ่งประกอบขึ้นเป็นสารประกอบแร่นี้

คำวิเศษณ์คำ

ไม่มีคำวิเศษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “niobotantalate”

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “niobotantalato”

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องบางอย่างสำหรับ “niobotantalato” คือ: tantaloniobate, tantalum niobato, soleoniobito.

คำจำกัดความคำ

  1. สารประกอบแร่ที่เกิดจากการรวมกันของ niobium และ tantalum.
  2. วัสดุนำไฟฟ้าที่ใช้ในการใช้งานทางเทคโนโลยี

วลีที่ใช้คำ

– niobotantalato ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

– niobotantalato มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง

ตัวอย่างของคำในข้อความ

niobotantalato เป็นวัสดุสำคัญในการผลิตตัวเก็บประจุที่มีประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติ Niobotantalato ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

บทกวีด้วยคำ

น่าเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหาคำที่สัมผัสกับ “niobotantalato”

anagrams ด้วยคำ

น่าเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะพบแอนนาแกรมด้วยคำว่า “niobotantalato”

Scroll to Top