Ninrod

ninrod

ความหมายของคำ

คำว่า “ninrod” เป็นชื่อที่เหมาะสมที่อ้างถึงร่างพระคัมภีร์ของพันธสัญญาเดิม Ninrod เป็นนักล่าที่ทรงพลังและเป็นผู้ก่อตั้งหลายเมืองในเมโสโปเตเมียโบราณ

ต้นกำเนิดของคำ

ต้นกำเนิดของชื่อ “Ninrod” ย้อนกลับไปเป็นภาษาฮีบรูโบราณโดยเฉพาะคำว่า “Nimrod” ซึ่งหมายถึง “กบฏ” หรือ “กล้าหาญ” ชื่ออาจมีราก Acadian เนื่องจาก Ninrod ถูกกล่าวถึงในการลงทะเบียนเก่าของเมโสโปเตเมีย

คำวิเศษณ์คำ

ไม่มีคำวิเศษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ninrod”

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ninrod”

คำพ้องความหมายของคำ

ไม่มีคำพ้องความหมายโดยตรงสำหรับคำว่า “ninrod” เนื่องจากเป็นชื่อที่เหมาะสม

คำจำกัดความคำ

คำว่า “Ninrod” เป็นชื่อที่เหมาะสมที่อ้างถึงร่างพระคัมภีร์ไบเบิลของพันธสัญญาเดิมที่รู้จักกันในชื่อนักล่าที่ทรงพลังและเป็นผู้ก่อตั้งเมืองต่าง ๆ ในเมโสโปเตเมียโบราณ

วลีที่ใช้คำ

– “Ninrod เป็นหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเมโสโปเตเมียโบราณ”
– “เรื่องราวของ Ninrod ถูกกล่าวถึงในหนังสือปฐมกาลในพระคัมภีร์”

ตัวอย่างของคำในข้อความ

ในหนังสือปฐมกาลบทที่ 10 ข้อ 8-12 ถูกกล่าวถึง: “Cux สร้าง Ninrod ซึ่งเป็นคนแรกที่มีพลังบนโลกเขาเป็นนักล่าที่ทรงพลังต่อหน้าพระเจ้าดังนั้น: ในฐานะนักล่าที่ทรงพลัง ท่านลอร์ดจุดเริ่มต้นของอาณาจักรของเขาคือบาเบล, เอรี, อัครสาวกและCalé, ในดินแดนแห่งไซาร์จากดินแดนนั้นเขาออกมาที่แอสซีเรียที่ซึ่งเขาสร้าง Nineveh, Reobote-ir, Caláและ Rese ระหว่าง Nineveh และCalá; เมืองใหญ่.”

บทกวีด้วยคำ

– เขาสามารถ
– รหัส

– ตะกอน
– ทั้งหมด

anagrams ด้วยคำ

– ไม่พบแอนนาแกรมด้วยคำว่า “ninrod”

ฉันหวังว่าพจนานุกรมนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคำว่า “ninrod” หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ให้แสดงความคิดเห็นด้านล่าง

Scroll to Top