Nipoidea

Nipoidea

ความหมายของคำ

คำว่า “Nipoidea” เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือมีลักษณะคล้ายกับของญี่ปุ่น

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “nipoidea” เกิดขึ้นจากทางแยกของคำนำหน้า “nipo-” ซึ่งหมายถึงญี่ปุ่นพร้อมคำต่อท้าย “-oid” ซึ่งบ่งบอกถึงความคล้ายคลึงหรือลักษณะที่ปรากฏ ดังนั้น “Nipoidea” หมายถึง “คล้ายกับญี่ปุ่น”

คำวิเศษณ์คำ

ไม่มีคำวิเศษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “nipoidea”

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “nipoidea”

คำพ้องความหมายของคำ

– ญี่ปุ่น
– ญี่ปุ่น
– ญี่ปุ่น
– ญี่ปุ่น

คำจำกัดความคำ

– เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
– คล้ายกับญี่ปุ่น

วลีที่ใช้คำ

– “เซรามิกนี้มีสุนทรียศาสตร์ Nipoidea”
– “อาหารของร้านอาหารนี้คือ Nipoidea พร้อมอาหารทั่วไปของญี่ปุ่น”

ตัวอย่างของคำในข้อความ

– “สไตล์ศิลปะที่มีอยู่ในนิทรรศการนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก Nipoidea Aesthetics”
– “สถาปัตยกรรมของวัดนี้คือ Nipoidea พร้อมหลังคาโค้งและรายละเอียดไม้”

บทกวีด้วยคำ

– Heroid
– enoid
– enoid
– enoid

anagrams ด้วยคำ

– ไม่พบแอนนาแกรมด้วยคำว่า “Nipoidea”

Scroll to Top