Nippar

Niparo

ความหมายของคำ

คำว่า “Niparo” เป็นคำคุณศัพท์ซึ่งหมายถึงคนที่ระมัดระวังอย่างมากตระหนักถึงรายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ต้นกำเนิดของคำ

ต้นกำเนิดของคำว่า “niparo” ไม่แน่นอน แต่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากละติน “nīparus” ซึ่งหมายถึง “ระมัดระวัง” หรือ “ถูกต้อง”

คำวิเศษณ์คำ

คำวิเศษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “niparo” คือ: nipparial, nipply, nipparely.

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “niparo”.

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องความหมายบางอย่างของคำว่า “niparo” คือ: ระวัง, พิถีพิถัน, แม่นยำ, เข้มงวด, ผู้สังเกตการณ์

คำจำกัดความคำ

  1. ที่ปฏิบัติตามกฎหรือบรรทัดฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  2. ซึ่งระมัดระวังและเอาใจใส่ต่อรายละเอียด

วลีที่ใช้คำ

– ครูมีความสำคัญในการแก้ไขการทดสอบของนักเรียน

– เธอเป็นทนายความ Niparra มักจะใส่ใจกับรายละเอียดของกระบวนการเสมอ

ตัวอย่างของคำในข้อความ

1. พนักงานเป็นคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดในงานของเขา

2. บริษัท กำหนดให้พนักงานต้องทำหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

บทกวีด้วยคำ

คำที่สัมผัสกับ “niparo”: หายากราคาแพงการป้องกันซ่อมแซม paro.

anagrams ด้วยคำ

anagrams ที่เป็นไปได้ด้วยคำว่า “niparo” คือ: Prain, Príano, Pirano.

Scroll to Top