Niuridazole

Niridazol

ความหมายของคำ

Niuridazole เป็นยา antiparasitic ที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อโปรโตซัวเช่น giardiasis และอะมีบา

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “Niuridazol” เป็นแหล่งกำเนิดที่ไม่รู้จัก

คำวิเศษณ์คำ

– niuridazole

คำสันธานของคำ

– มันคือ
– แต่
– หรือ

คำพ้องความหมายของคำ

– metronidazole
– tinidazole
– secnidazole

คำจำกัดความคำ

– คำนามชาย: ยา antiparasitic ที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อโปรโตซัว

วลีที่ใช้คำ

– แพทย์สั่งให้ Niridazol รักษา giardiasis
– Niridazol มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับอะมีบา

ตัวอย่างของคำในข้อความ

ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำให้ใช้ niuridazol วันละสามครั้ง

การรักษา Niridazol นำเสนอผลลัพธ์ที่เป็นบวก

บทกวีด้วยคำ

– metronidazole
– tinidazole
– secnidazole

anagrams ด้วยคำ

– ไม่พบแอนนาแกรมด้วยคำว่า “niuridazol”

Scroll to Top