Pads-Cucas

ผู้จับคู่

ความหมายของคำ

คำว่า “Caught-Cucas” เป็นคำศัพท์ยอดนิยมที่ใช้ในการอ้างถึงคนที่ฉลาดมากฉลาดหรือมีไหวพริบ มันมักจะใช้ในวิธีที่รักและชมเชยเพื่ออธิบายคนที่ง่ายต่อการแก้ปัญหาหรือผู้ที่มีเหตุผลอย่างรวดเร็ว

ต้นกำเนิดของคำ

ที่มาของการแสดงออก “Caught-Cucas” ไม่แน่นอน แต่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นในบราซิลโดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศ มันเป็นการแสดงออกทั่วไปของภาษาที่เป็นที่นิยมและอาจมีต้นกำเนิดมาจากทางแยกของคำว่า “จับ” (หมายถึง “ที่จะใช้” หรือ “จับ”) และ “Cucas” (ซึ่งอาจเป็นการอ้างอิงถึง “หัว” หรือ “ความฉลาด” ).

คำวิเศษณ์คำ

– ฉลาด
– ปราดเปรื่อง
– AST ถึง
– ฝีมือดี
– เร็ว

คำสันธานของคำ

– และ
– หรือ
– แต่
– แม้ว่า
– อย่างไรก็ตาม

คำพ้องความหมายของคำ

– ปราดเปรื่อง
– ไหวพริบ
– ปราดเปรื่อง
– พล็อต
– เฉียบพลัน

คำจำกัดความคำ

1. คนฉลาดหรือมีไหวพริบมาก
2. บุคคลที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วลีที่ใช้คำ

– “เขาเป็นคนที่ถูกจับได้อย่างแท้จริงค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์สำหรับความท้าทาย”
– “แมรี่เป็น Cads ที่ถูกจับได้มักจะโดดเด่นในการทดสอบโรงเรียน”
– “จอห์นถูกจับได้ในที่ทำงานนำเสนอความคิดที่เป็นนวัตกรรมเสมอ”

ตัวอย่างของคำในข้อความ

จอห์นเป็นที่รู้กันว่าเป็นข้อมือที่แท้จริง เมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้นจะพบวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สติปัญญาและไหวพริบของพวกเขาได้รับการชื่นชมจากทุกคน

ครูยกย่องมาเรียสำหรับความสามารถของเธอในการแก้ปัญหาการออกกำลังกายได้อย่างง่ายดาย เธอเป็นคนที่จับได้และโดดเด่นในหมู่เพื่อนร่วมงานของเธอ

บทกวีด้วยคำ

– เต็ม
– Lucas Begonhas
– คนตาบอด
– น้ำ
– Sega-Lucas

anagrams ด้วยคำ

– Cucas-Pegas
– จับ- Cuasc
– Cucas-Pesga
– fulls-sacuc
– Cucas-Pasge

Scroll to Top