peduncular

พจนานุกรมคำว่า “peduncular”

ความหมายของคำ

คำว่า “peduncular” เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ peduncle ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เชื่อมต่อส่วนหนึ่งของร่างกายกับอีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายกับก้านก้าน

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “peduncular” มีต้นกำเนิดในภาษาละติน “pedunculus” ซึ่งหมายถึง “เท้าเล็ก”

คำวิเศษณ์คำ

ไม่มีคำวิเศษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “peduncular”

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “peduncular”

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องความหมายบางอย่างของคำว่า “peduncular” คือ: เท้า, ก้าน, ก้าน, ก้าน

คำจำกัดความคำ

  1. ญาติหรือเป็นของ peduncle
  2. ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับ peduncle

วลีที่ใช้คำ

– ดอกก้านดอกไม้มีหน้าที่สนับสนุนดอกไม้ในพืช

– เนื้องอกมีรูปแบบ peduncular

ตัวอย่างของคำในข้อความ

แพทย์ระบุว่ามีรอยโรค peduncular ในการสอบเรโซแนนซ์แม่เหล็ก

ดอกทานตะวันมีก้านดอกยาวและทนได้

บทกวีด้วยคำ

หลอดเลือด, ส่วนตัว, กล้ามเนื้อ, ยอดนิยม, วงกลม

anagrams ด้วยคำ

anagrams ไม่พบด้วยคำว่า “peduncular”

Scroll to Top