pelophyte

Pelophyte

ความหมายของคำ

pelophyte เป็นคำที่ใช้ในพฤกษศาสตร์เพื่ออ้างถึงกลุ่มพืชทางทะเลที่เป็นของชั้น Pelagophyceae พืชเหล่านี้มีลักษณะเป็นเซลล์เดียวและมีคลอโรฟิลล์ A และ C และมี flagella เพื่อให้ได้รอบ ๆ

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “pelophite” มีต้นกำเนิดใน “peloges” กรีกซึ่งหมายถึง “ทะเล” และ “ฟิริตัน” ซึ่งหมายถึง “พืช” ดังนั้นคำนี้หมายถึงพืชทางทะเล

คำวิเศษณ์คำ

คำวิเศษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “pelophite” เป็น pelophytically และ pelingly

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “pelophite”.

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องบางอย่างสำหรับ “pelophite” คือสาหร่ายทะเลพืชทางทะเลและแพลงก์ตอนพืชทางทะเล

คำจำกัดความคำ

  1. กลุ่มพืชทะเลเซลล์เดียว
  2. คลาสของสาหร่ายที่มีคลอโรฟิลล์ A และ C;
  3. สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของแพลงก์ตอนพืชทางทะเล

วลีที่ใช้คำ

– pelagophytes มีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารทางทะเล

– การศึกษาของ pelophytes มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพของมหาสมุทร

ตัวอย่างของคำในข้อความ

pelagophytes เป็นร่างกายที่จำเป็นสำหรับการผลิตออกซิเจนในมหาสมุทร

นักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบคุณสมบัติทางยาของ pelophytes

บทกวีด้วยคำ

Fito, Scream, Myth, Beautiful, Africa, Written, Infinity.

anagrams ด้วยคำ

คำที่สามารถเกิดขึ้นได้จากตัวอักษรของ “pelopophite” คือ: foliaptego, foliaptog, foliaptego, foliaptog.

Scroll to Top