porre

Boy Fish of the Pará

ความหมายของคำ

คำว่า “ปลาเก่าแก่” หมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ำชนิดหนึ่งหรือที่เรียกว่าปลาหูด มันเป็นสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำและทะเลสาบในภูมิภาคอเมซอน

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “Manatee” มาจาก tupi-guarani “ปลา” (ปลา) และ “วัว” (วัว) เนื่องจากความคล้ายคลึงทางกายภาพที่สัตว์มีกับวัวควาย “Do Pará” หมายถึงภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่พบสายพันธุ์นี้

คำวิเศษณ์คำ

-ไม่มีคำวิเศษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ปลาเก่า”

คำสันธานของคำ

-ไม่มีการรวมที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ปลาเก่ามนุษย์”

คำพ้องความหมายของคำ

-waterfish

คำจำกัดความคำ

– สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสัตว์น้ำที่กินพืชเป็นอาหารที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำและทะเลสาบในภูมิภาคอเมซอน

วลีที่ใช้คำ

-ปลาเก่าแก่เป็นสายพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
-ปลาที่ไม่ดีเป็นสัตว์ที่เชื่องและสงบสุข

ตัวอย่างของคำในข้อความ

-ในระหว่างการเดินทางไปยังอเมซอนเราเห็นปลาเก่าแก่ว่ายน้ำในแม่น้ำ
-โครงการอนุรักษ์ของปลา Manatee มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสายพันธุ์นี้และที่อยู่อาศัยของมัน

บทกวีด้วยคำ

-ไม่มีคำพูดใด ๆ ที่สัมผัสกับ “ปลาเก่า”

anagrams ด้วยคำ

-ไม่มีแอนนาแกรมที่มีคำว่า “ปลาเก่า”

Scroll to Top