sensu stricute คืออะไร

sensu stricute คืออะไร

sensu ที่เข้มงวดคือนิพจน์ภาษาละตินที่หมายถึง “อย่างเคร่งครัด” หรือ “จำกัด ” มันมักจะใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อแยกความแตกต่างของโปรแกรม Sensu ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจากโปรแกรม Lato Sensu ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

โปรแกรม Sensu Postgraduate ที่เข้มงวด

โปรแกรมระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เข้มงวดคือโปรแกรมที่ให้ชื่อปริญญาโทและปริญญาเอก พวกเขามีวัตถุประสงค์หลักในการก่อตัวของนักวิจัยและครูระดับสูงโดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการศึกษา

โปรแกรมเหล่านี้นำเสนอโดยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีโครงสร้างหลักสูตรที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับโปรแกรม Lato Sensu

ลักษณะของโปรแกรม Sensu ที่เข้มงวด

โปรแกรมระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เข้มงวดมีลักษณะเฉพาะบางอย่างเช่น:

  1. เน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  2. การผลิตวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์;
  3. คำแนะนำโดยครูวิจัย;
  4. การมีส่วนร่วมในกลุ่มวิจัย;
  5. ขั้นตอนการวิจัย;
  6. การมีส่วนร่วมในสภาคองเกรสและเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์;
  7. การตีพิมพ์บทความทางวิทยาศาสตร์
  8. การป้องกันสาธารณะของวิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์

ลักษณะเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและการผลิตความรู้ดั้งเดิมโดยนักเรียน

โปรแกรม
ชื่อเรื่อง
ระยะเวลา

มาสเตอร์ มาสเตอร์ใน [พื้นที่ศึกษา] 2 ปี
ปริญญาเอก แพทย์ใน [พื้นที่ศึกษา] 4 ถึง 6 ปี

นอกจากนี้โปรแกรม Sensu ที่เข้มงวดยังมีส่วนช่วยในการก่อตัวของอาจารย์มหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆของความรู้

ตัวอย่าง, A. (2021) เข้มงวด Sensu: มันคืออะไรและมันทำงานอย่างไร นิตยสารระดับสูงกว่าปริญญาตรี, 10 (2), 45-60.