Tae คืออะไร

TAE คืออะไร

TAE เป็นตัวย่อสำหรับช่างเทคนิคการบริหารโรงเรียนซึ่งเป็นอาชีพที่ทำงานในด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการและการจัดระเบียบสถาบันการศึกษา TAE รับผิดชอบในการช่วยเหลือในการวางแผนการดำเนินการและการควบคุมกิจกรรมการบริหารของโรงเรียน

ฟังก์ชั่น TAE

ช่างเทคนิคการบริหารโรงเรียนทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันการศึกษาเช่น:

 • ดำเนินการควบคุมและจัดระเบียบเอกสารโรงเรียน
 • รับใช้ผู้ปกครองนักเรียนและครูให้ข้อมูลและแนวทาง;
 • เตรียมและอัปเดตบันทึกและรายงานของโรงเรียน
 • ช่วยในการทำอย่างละเอียดและดำเนินการโครงการการสอน;
 • มีส่วนร่วมในการประชุมและคณะกรรมการโรงเรียน
 • ทำงานร่วมกันในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัสดุของโรงเรียน
 • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการบริหารของสถาบันอย่างต่อเนื่อง

การฝึกอบรมที่จำเป็น

ในการเป็นช่างเทคนิคการบริหารโรงเรียนจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายและเรียนหลักสูตรด้านเทคนิคในพื้นที่ หลักสูตรนี้มีระยะเวลาเฉลี่ยสองปีและอยู่วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการโรงเรียนกฎหมายการศึกษาและอื่น ๆ

ความสำคัญของ Tae

ช่างเทคนิคการบริหารโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในองค์กรและการทำงานของโรงเรียน ผลการดำเนินงานมีส่วนช่วยในการทำงานของกระบวนการบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนานักเรียนและการทำงานที่เหมาะสมของสถาบัน

นอกจากนี้ TAE ยังรับผิดชอบในการช่วยเหลือตามกฎระเบียบและข้อบังคับการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นไปตามกฎหมายและแนวทางที่กำหนดไว้

 1. ประโยชน์ของ TAE
 2. การปรับปรุงในองค์กรโรงเรียน;
 3. ความคล่องตัวในกระบวนการดูแลระบบ
 4. ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรที่มากขึ้น
 5. การดูแลที่มีคุณภาพสำหรับผู้ปกครองนักเรียนและครู;
 6. มีส่วนร่วมในคุณภาพการศึกษาที่นำเสนอโดยสถาบัน
ประโยชน์ของ Tae
คำอธิบาย
การปรับปรุงในองค์กรโรงเรียน TAE ช่วยในการจัดระเบียบเอกสารบันทึกและรายงานของโรงเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามลำดับและเข้าถึงได้เมื่อจำเป็น
ความคล่องตัวในกระบวนการดูแลระบบ ด้วยการสนับสนุนของ TAE กระบวนการบริหารของโรงเรียนจะดำเนินการมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลีกเลี่ยงความล่าช้าและการทำงานซ้ำ
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรที่มากขึ้น TAE มีส่วนช่วยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัสดุของโรงเรียนอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงของเสียและสร้างความมั่นใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดีที่สุด
การดูแลที่มีคุณภาพสำหรับผู้ปกครองนักเรียนและครู TAE รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ผู้ปกครองนักเรียนและครูมั่นใจในการดูแลที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในความพึงพอใจของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนคุณภาพการศึกษาที่นำเสนอโดยสถาบัน การปฏิบัติงานของ TAE ในการจัดการการบริหารของโรงเรียนมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาที่นำเสนอเนื่องจากทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทั้งหมดได้รับการจัดตำแหน่งและทำงานอย่างถูกต้อง

Scroll to Top