tchonga คืออะไร

tchonga คืออะไร

คำว่า “tchonga” เป็นคำยอดนิยมที่ใช้เป็นหลักในบราซิลเพื่ออ้างถึงบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณภาพต่ำความชั่วร้ายชั่วคราวหรือไร้ค่า มันเป็นคำศัพท์ที่ไม่เป็นทางการและเป็นภาษาพูดมักจะใช้อย่างถี่ถ้วนเพื่ออธิบายสิ่งที่ไม่ตรงตามความคาดหวังหรือได้รับการพิจารณาในรสชาติที่ไม่ดี

ต้นกำเนิดของคำ

ต้นกำเนิดที่แน่นอนของคำว่า “tchonga” ไม่แน่นอน แต่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นในปี 1980 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล คำนี้อาจได้มาจากคำว่า “Xongas” ซึ่งหมายถึง “สิ่งที่ไร้ค่า” ใน Cape Verdean Creole

ลักษณะ tchonga

ตัวอย่างบางส่วนของลักษณะของสิ่งที่พิจารณา tchonga คือ:

 • คุณภาพต่ำกว่า
 • oted finish
 • การเลียนแบบของต้นฉบับราคาถูก
 • ราคาถูก

 • การออกแบบที่สงสัย
 • ฟังก์ชันการทำงานที่มุ่งมั่น

ตัวอย่างของ tchonga

คำว่า “tchonga” สามารถนำไปใช้กับสิ่งที่หลากหลายตั้งแต่วัตถุทางกายภาพไปจนถึงสถานการณ์หรือพฤติกรรม ตัวอย่างทั่วไปของ tchonga ได้แก่ :

 1. ผลิตภัณฑ์ปลอมหรือคุณภาพไม่ดี
 2. เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ดี
 3. อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างขึ้นไม่ดี
 4. รถยนต์เก่าและเก็บรักษาไว้ไม่ดี
 5. อาหารหรือเครื่องดื่มคุณภาพต่ำลง

การใช้คำว่า “tchonga”

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าคำว่า “tchonga” นั้นไม่เป็นทางการและอาจได้รับการพิจารณาจากบางคน ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ใช้ด้วยความระมัดระวังและพิจารณาบริบทและผู้ชมก่อนใช้งาน

อย่างไรก็ตามในบางกรณีคำว่า “tchonga” สามารถใช้อย่างตลกขบขันหรือน่าขันเพื่ออธิบายบางสิ่งที่เกินจริงโดยเจตนาหรือผิดปกติ

บทสรุป

คำว่า “tchonga” เป็นคำยอดนิยมในบราซิลที่ใช้อธิบายบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณภาพต่ำชั่วร้ายหรือไร้ค่า แม้ว่ามันจะเป็นคำที่ไม่เป็นทางการและเป็นภาษาพูด แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาบริบทและผู้ชมเมื่อใช้งาน

Scroll to Top